De Persimmons

Lidmaatschap |

Contributie:

Het lidmaatschap is persoonsgebonden en kan elk gewenst moment ingaan.

De reguliere contributie bedraagt € 50 per kalenderjaar

Het lidmaatschap is strikt persoonsgebonden en niet overdraagbaar op een ander.
Het lid is persoonlijk verantwoordelijk voor het lidmaatschap. De vereniging kent geen bedrijfslidmaatschappen.

Lidmaatschap opzeggen? Doe dit dan schriftelijk (brief of e-mail) en uiterlijk 1 december: vier weken vóór het nieuwe boekjaar (boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december). Wordt een lidmaatschap later opgezegd, dan loopt het door tot het eind van het eerstvolgende kalenderjaar. De opzegging wordt door ons schriftelijk bevestigd en is alleen dan geldig!